Verslag 16 maart 2023 | Gastspreker Klaas Dijkhoff

Tijdens de bijeenkomst van donderdag 16 maart kregen we – na de Algemene Ledenvergadering – een presentatie van voormalig politicus Klaas Dijkhoff. Klaas nam ons mee in wijze waarop organisaties grip op onbewuste (vaak alledaagse) beslissingen van hun afnemers proberen te krijgen. Hoe komt het dat bepaalde bedrijven zo succesvol zijn? Het antwoord hierop is door gedragspsychologie toe te voegen aan hun proces. Klaas gaf ons een inkijkje in de wijze waarop het mensenlijk brein dagelijks vele keuzes maakt en hoe dit te beinvloeden is. Na afloop werden er diverse vragen gesteld waarbij ook zijn visie op de huidige politieke ontwikkelingen aan bod zijn gekomen. Kortom; het was weer een leerzame en gezellige avond.